ติดต่อเรา

  • ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลดารณีท่าบ่อ    ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Anubaldaraneethabo
  • ที่อยู่ : 989  หมู่ที่   5   บ้านบ้านท่าบ่อ ตำบล :  ท่าบ่อ อำเภอ :  ท่าบ่อ  จังหวัด :  หนองคาย รหัสไปรษณีย์ :   43110
  • วัน-เดือน-ปีก่อตั้ง :  17 สิงหาคม 2479    ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-ประถมศึกษา
  • โทรศัพท์ :  0-42431115  โทรสาร :  042431792
  • Website : www.daraneethabo.ac.th 
  • อีเมล์ : daranee@daraneethabo.ac.th

Loading