การเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ครม.รับทราบการปรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โดยให้สถานศึกษาเลื่อนเปิดเทอม 1 จาก 16 พ.ค.63 เป็น 1 ก.ค.63

           รายงานหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอให้ปรับเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา มาเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. 2563 จากเดิมที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พ.ค.2563 นี้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้แต่ละสถาบันการศึกษาดำเนินการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การเรียนผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในสถานศึกษาต่างเร่งจัดทำระบบการสอนออนไลน์ไว้เป็นแผนสำรองในกรณีที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

ด้านกระทรวงศึกษาธิการจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา ของปีการศึกษา 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ต่อไป

“อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง จากวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าหากมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นอย่างยิ่งและจะมีผลกระทบต่อไปถึงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปด้วย”