แนวทางการปฏิบัติตน ของบุคลากร นักเรียนและบุคคล ภายนอกที่เข้ามาติดต่อ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ในห่วงสถานการณ์ โควิด-19 ละลอกใหม่ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค

By admin

ใส่ความเห็น