ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

นายสามารถ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ และคณะครูทุกท่าน

ยินดีต้อนรับคณะติดตามตรวจสอบความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ประกอบด้วยท่านประธานคือ นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้เชียวชาญ สพฐ. และ นางสุนีย์ สิทธิธนะ

สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความยินดียิ่ง คลิกชมภาพกิจกรรม

By admin

ใส่ความเห็น