โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
            ระดับดีเด่น IQA AWARD ระดับชาติ
               ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
                  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

By admin

ใส่ความเห็น